Rejsegilde på unikt aktivitetscenter i Hvide Sande

 

Tirsdag den 28. maj kl. 14.30 er der rejsegilde på det nye aktivitetscenter på Parallelvej 116 i Hvide Sande. Der har tidligere været to børnehaver på adressen, men bygningerne kom til at stå tomme, da Klittens Børnehus åbnede sidste år.

 

 

 

Naboen, ældrecentret, har et aktivitetscenter, men pladsen er trang og derfor lagde ældrecentret og aktivitetscentret billet ind på de tomme bygninger med henblik på at få et nyt aktivitetscenter, der også kan rumme en lang række andre brugere.

 

 

 

Blandt dem er dagplejerne, der gerne vil have et sted, hvor de og deres dagplejebørn kan mødes to gange om ugen. Også pensionistforeningen, frivilligcentret og Ungdomsskolens klubtilbud for børn og unge, der alle i dag hører til på Parallelvej 72, er blandt de kommende brugere af det nye aktivitetscenter.

 

 

 

– Centret bliver helt unikt, da det åbner dørene for både små børn og unge samt voksne og skrøbelige ældre, fortæller Birgit Wang Nielsen, der er aktivitetsleder i Område Nord.

 

 

 

Grupperne vil fremover i fællesskab råde over det nye center, der kommer til at bestå af de to “gamle børnehaver” og et nyt fælles hus med en stor sal, der samler hele det hele.

 

 

 

Det samlede budget for projektet er på 7,249 mio. kr., og centret forventes at stå færdigt 1. august 2013.

 

 

 

Borgmester Iver Enevoldsen holder tale ved rejsegildet kl. 14.40, og bagefter er der et lille traktement til de inviterede fra foreningerne.