Voldssag fra Skjern Tekniske Skole for Højesteret

Egentlig var dommen faldet og straffen udmålt til 80 timers samfundstjeneste i forbindelse med, at to elever tidligere på året kom op at slås på Skjern Tekniske Skole. Men nu skal sagen på mange måder starte forfra, fordi den skal for Højesteret.
Det sker i forlængelse af, at man fra anklagemyndighedens side har opnået en såkaldt trejdeinstansbevilling. Formålet er at få landets højeste domstol til at tage stilling til, om der også for fremtiden kan idømmes samfundstjeneste, når en person overtræder Straffelovens grove voldsbestemmelse.

Overfor BT fortæller advokat Henrik Thorstholm fra Skjern, at det indtil nu kun har været sjældent for domstolene at bruge samfundstjeneste, når de dømmer for overtrædelser af Straffelovens §245.