Spjald Skole går efter titlen rettighedsskole

I dag afslutter Spjald Skole sit projekt rettighedsskole, som man har arbejdet intensivt med den seneste uge. Formålet er på den måde at blive en såkaldt UNICEF Rettighedsskole, hvilket kræver arbejde med de områder, som fremgår af Børnekonventionen.

Det vil sige at børnene har skullet igennem undervisning om, hvordan de i forbindelse med undervisningen både trives og lærer noget. På samme måde som formålet med arbejdet med UNICEFs rettighedsskole er, at Børnekonventionen skal indarbejdes i måden, som skolen drives på.

Som en del af arbejdet med rettighederne, får skolen besøg af byrådsmedlemmerne Søren Elbæk og Hans Østergaard.