Ministre gør et nyt forsøg med Vattenfall

I dag er store mødedag i forbindelse med placeringen af Vesterhav Syd-vindmøllerne. Det sker i forbindelse med, at den lokale miljøminister Esben Lunde Larsen sammen med energiminister Lars Christian Lilleholt holder et møde med firmaet bag opstillingerne af møllerne, Vattenfall.

Her vil møllernes placering komme op, hvilket ifølge Lemvig Folkeblad skal ses som et udtryk for, at man fra politisk hold vil forsøge at overbevise Vattenfall om, at de bør placeres længere fra land end planlagt. En holdning som bakkes op af Esben Lunde Larsen, der til Dagbladet Ringkøbing-Skjern udtaler, at møllerne efter hans opfattelse skal så langt væk fra land, som der er mulighed for i forhold til det eksisterende aftalegrundlag.

Forsøget fra Venstreministrene sker i forlængelse af, at Vattenfall gentagne gange har afslået en flytning af møllerne.