Forbud mod brug af åben ild

En af sommerens helst store sysler udendørs er grill, hvilket ofte sker ved bål. Men det skal man i dén grad passe på med i øjeblikket, efter at vi den seneste tid nærmest har haft tropiske temperaturer.

Det betyder omvendt også, at man fra Danske Beredskabers side har udsendt en række advarsler i forhold til brugen af åben ild. Advarsler der også for en række områder af landet betyder, at det er blevet forbudt at tænde bål. Det drejer sig blandt andet om Holstebro Kommune, Struer Kommune og Ringkøbing-Skjern Kommune, hvor det som udgangspunkt kun er muligt at tænde en grill, hvis den står på det, som beredskabsstyrelsen kalder for et fast og ikke brandbart underlag.

Overfor BT oplyser man fra beredskaberne samtidig, at forbuddet gælder så længe, tørken fortsætter.