Millioninvesteringer på vej i Hvide Sande

Politikerne i Ringkøbing-Skjern Kommune har på deres netop afsluttede budgetseminar nikket ja til at videreudvikle Hvide Sande, Ringkøbing Fjord og dele af Vestkysten til Danmarks førende center for vandsport.

Det betyder, at den meget omfattende masterplan for WATERZ nu for alvor får luft under vingerne.

– vi er utroligt glade for, at byrådet på den her måde anerkender den enorme indsats, der er gjort for at få Hvide Sande og resten af kommunen ikke blot på Danmarkskortet, men også verdenskortet. Alle i og omkring WATERZ glæder sig nu til, sammen med borgerne, kommunen, erhvervslivet, organisationerne og alle andre aktører, at påbegynde arbejdet med at udvikle de enkelte elementer i planen, og ikke mindst at føre dem ud i livet, siger Projektleder Katrine Frandsen fra WATERZ.

Hun hæfter sig blandt andet ved den hurtige respons fra politikerne.

– det vidner om et byråd, der har modet og viljen til at støtte op omkring initiativer, der kan gavne både turisterhvervet og det øvrige erhvervsliv, men også uddannelse og bosætning og dermed hele vores kommune, siger hun.

Hele WATERZ organisationen ligger lige nu vandrette forud for dette års festival, der foregår den 7.-9. september og med afvikling IFCA Verdensmesterskaberne i Slalom-Surf den 10.-14. september, der i alt forventes at tiltrække over 800 surfere fra flere end 20 nationer.

– når det arrangement er færdigt, går vi videre med masterplanen, siger Katrine Frandsen.

WATERZ får ifølge budgetforliget i første omgang 2.625.000 kroner over en treårig periode fra 2019 til at udvikle projektet for. Hertil kommer så yderligere finansiering, når masterplanen skal føres ud i livet.