Nedskæringer på busdriften forsøges afbødet med tilskud

Den kommende tid står Region Midtjylland overfor en række besparelser, som blandt andet kommer til at gå ud over den vestjyske busdrift. Nedskæringer som man fra regionens side dog i første omgang forsøger at afbøde ved, at man fra kommunernes side kan søge om tilskud.

Det i første omgang til de busser, som bringer børn og unge frem og tilbage til ungdomsuddannelser. Nedskæringerne står til at slå igennem fra den 1. april næste år, men der er dog afsat lidt over 5 millioner kroner, som vil kunne bruges til at finansiere de ruter, som fremstår vigtigst. Hvad det er for nogle overlader man fra regionens side til kommunerne at søge om, men fokus er på, at nedskæringerne i mindst mulige omfang skal gå ud over transporten til og fra skole.

I alt drejer det sig om i størrelsesordenen 60 millioner kroner, som man fra Region Midtjyllands side inden udløbet af 2020 vil spare på busdriften.