Arriva har nu flest ombyggede togsæt med det nye signalsystem

Den 2. november er Arrivas togsæt nr. 10 installeret med det nye signalsystem, og dermed er Arriva nu den togoperatør i Danmark med flest ombyggede togsæt.

 

Det nye signalsystemskal sikre en mere stabil togdrift, så kunderne får flere afgange og en højere rettighed. Arriva er nu den togoperatør i landet, der har flest ombyggede togsæt med det nye signalsystem, også kaldet ERTMS. Det er en realitet efter tog nr. 10 fredag den 2. november blev installeret med det nye system. Og det er en succes ifølge Lars Ditlevsen, som er teknisk leder i Arriva Tog.
”Banedanmarks underleverandør og installationsteamet har formået at få installationen af det nye signalsystem ned fra 14 arbejdsdage på det første togsæt til fem arbejdsdage på togsæt nr. 10. Det er vel og mærke uden, at kvaliteten er gået ned på installationerne. Arriva gennemgår fast installationen hver morgen og løbende efter behov, og vi har i hele forløbet haft en pragmatisk tilgang til at finde løsninger på de udfordringer, som opstår”, siger Lars Ditlevsen.
Det nye signalsystem er et computerbaseret system, hvor signalerne vises direkte på en skærm i togets førerrum og altså ikke via fysiske signaler langs sporene, som de er i dag. Planen er, at togene som de første får implementeret det nye signalsystem og derefter arbejder Banedanmark med at gøre sporene klar til systemet. På Arrivas strækninger vil det nye signalsystem således træde i kraft i 2020 på strækningerne Struer-Thisted og Struer-Langå. Og fra 2026 vil alle tog på Arrivas strækninger køre på det nye signalsystem.

Flere afgange og højere hastighed
Målet med det nye signalsystem er, at systemet skal reducere antallet af signalfejl og gøre det muligt at køre med flere afgange på strækningen. Arriva forventer, at kunderne vil opleve en reduktion af signalrelaterede forsinkelser med ca. 80 %, når det system er på plads.
”Det betyder, at kunderne fremover gerne skal opleve en mere stabil togdrift samt flere tog til tiden. Samtidig vil hastigheden på flere strækninger øges, da den højeste tilladte hastighed på en strækning fremover bestemmes af, hvor god stand fx sporene og overkørslerne er. Arrivas rettighed på tog for september ligger på 99,2 %, mens den kundeoplevede punktlighed ligger på 95,9 % inkl. fejl på strækningen. Med det nye signalsystem forventer vi, at kunderne i endnu højere grad vil opleve, at togene kommer til tiden”, siger Lars Ditlevsen.
Efter at togsæt nr. 10 fredag den 2. november er sat på skinner, så er 25 % af Arrivas tog nu udstyret med det nye signalsystem. Arriva har aftalt en plan med underleverandør og installationsteamet om, at der installeres signalsystemer i to togsæt hver tredje uge, og at 15 togsæt er installeret inden juleferien. Planen forsætter efter nytår og de resterende 14 togsæt af første serie afsluttes medio 2019.