Vestkysten får tilført milliarder til kystsikring

Det er højsæson for de afsluttende finanslovsforhandlinger, hvilket også betyder udpegelsen af områder, der får tilført store midler. For 2019-finansloven drejer det sig blandt andet om Vestjylland, som modtager over en milliard kroner til sikring af kyststrækningen.

Et bidrag der ifølge aftalen indgået mellem regeringen og Dansk Folkeparti skal ses i sammenhæng med, at man for fremtiden forventer store ændringer i vejret – og dermed også de krav der stilles til kystsikringen. I alt er der blevet bevilget 1.1 milliarder kroner til projektet, der blandt andet vil inkludere beskyttelse af mere end 10.000 huse langs de vestjyske klitter.

Når finansloven er fuldt færdigbehandlet, skal man fra statslig side igennem forhandlinger med kommunerne fastslå, hvordan den vestjyske kystsikring præcist vil udmønte sig.