Nøglen til fastholdelse af højt uddannede: Placering af uddannelser lokalt

Et af de store problemer for udkantsområder som Vestjylland er at tiltrække dem, der har færdiggjort en længerevarende uddannelse. Derfor har man fra politisk hold forsøgt at etablere uddannelser rundt om i de byer, hvor tilstedeværelsen af længerevarende uddannelser ofte har været et særsyn.

Noget kunne tyde på, at fremgangsmåden kan gå hen og blive en succes for byer som Ringkøbing, Skjern og Holstebro, der alle i forbindelse med den seneste uddannelsesreform, fik tildelt videregående uddannelser. For en ny undersøgelse udarbejdet for de danske professionshøjskoler viser nemlig, at over halvdelen af dem der har færdiggjort en uddannelse i en studieby, også efterfølgende bliver boende.

En ny undersøgelse der næsten på decimalen når samme resultat, som andre gennemgange foretaget af Danske Erhvervsskoler og Danske Regioner tidligere har vist.