Vurdering af tab på sommerhuse sat på stand-by

Hvor stor en erstatning skal de godt 500 sommerhusejere have, som bliver berørt af opstillingen af vindhavmøllerne i Vesterhav Syd-projektet. Det er det store spørgsmål i disse dage i forbindelse med, at projektet på mange måder kan siges at tage en midlertidig pause.

Det gør samtidig, at man fra taksaktionsmyndighedernes side også foreløbigt tager en pause i forhold til, hvilke erstatninger der skal udbetales. I et brev til de berørte lodsejere fortæller Taksationskommissionen, at man i første omgang ser sig nødsaget til at vente med at fortsætte med sine vurderinger, indtil der er foretaget en såkaldt VVM-undersøgelse.

En undersøgelse som Energiklagenævnet har forlangt, skal gennemføres før arbejdet med vindmøllerne kan fortsætte.