Positive tal for Skjern Bank

De seneste år har det været ganske fornuftige regnskabstal, der er kommet fra de lokale pengeinstitutter. En udvikling der ser ud til at fortsætte, efter at det nu er Skjern Bank, som har offentliggjort sit årsregnskab for 2018.

Således lyder meldingen at man for første gang i en årrække, er blevet i stand til at udbetale dividende til sine aktionærer. Det skyldes at man er kommet ud med årsregnskab med et overskud på 165 millioner kroner – selv når der ikke sker medregning af de omkring 60 millioner kroner, som man har fået ud af at sælge sin andel i den Luxembourg-baserede virksomhed Valueinvest. Fra bankens side lyder det også, at man er meget glade for, at langt størstedelen af bankens kunder er så tilfredse, at de ikke ønsker at skifte.

Af bankens udmeldinger fremgår samtidig, at man i 2019 forventer et overskud på i størrelsesordenen 140 millioner kroner.