36-årig kvinde idømt 4 års fængsel

Det kommer til at koste 36 årig kvinde fra Skjern 4 års fængsel, at hun over en længere periode tappede blod fra sin mindreårige søn. Det er byretten i Herning nået frem til efter en sag, hvor man dog afviste anklagemyndighedens påstand om, at hendes handlinger udsatte sønnen for noget nær livsfare.

Det betød dog stadig, at kvinden blev dømt for at have overtrådt Straffelovens hårde voldsbestemmelse. Det på trods af at hun ellers i forbindelse med retssagen havde erkendt, at hun havde overtrådt Straffelovens milde bestemmelse. Under sagen er det samtidig kommet frem, at hun lider af sygdommen Münchausen by proxy.

Den 36 årige kvinde har allerede afsonet 14 måneder af sin straf, da hun har siddet varetægtsfængslet siden september 2017. Hun forbliver dog efter byrettens dom varetægtsfængslet indtil det bliver fastslået, om hun vælger at anke dommens til landsretten.