Læserbrev: Lægedækning kræver nye veje

Radikale Venstre i Ringkøbing-Skjern og Region Midtjylland ser med bekymring på sagen i Skjern, hvor arbejdspres har fået Lægehuset til at indlevere et ydernummer (en læge-stilling). Ikke fordi der mangler patienter – tværtimod!

Det er vanskeligt at få ansat praktiserende læger i Vestjylland, det er en velkendt problemstilling. Radikale Venstre vil arbejde for, at der afprøves nye måder at få læger på.

Dette kunne f.eks. være kombinationsstillinger med det kommende sygehus i Gødstrup, sådan at lægen kan være deltids i et lægehus, men også være tilknyttet f.eks. medicinsk afdeling. Dette kunne også mindske overgangsproblemer mellem sygehus og kommune. Andre muligheder var at kunne forske i almen praksis ved siden af (deltids)jobbet i Skjern. Flere ansatte læger i samme praksis ville også give robusthed overfor ferier og fravær.

Flere debattører har nævnt ekstra betaling, men Regionens erfaring er, at det ikke er pengene, der gør det; det handler om muligheder og om ikke at være bundet udover ansættelsen.

Vi skal tænke anderledes end hidtil. Ellers vil lægemanglen fortsætte.

Lad os prøve.

Med venlig hilsen

1. næstformand i Region Midtjylland Hanne Roed, Radikale Venstre

Folketingskandidat Thomas Sloth, Radikale Venstre