Læserbrev: Seniorførtidspension redder ikke de nedslidte

Af afdelingsformand for Fødevareforbundet NNF Midt-og Vestjylland: Steen Hartmann.

Alle, der er født efter 1971, skal minimum arbejde, til de er 70 år. Men politikerne glemte at se sig for ude i virkeligheden, før de traf den beslutning. Mange af mine medlemmer ender med at dø på jobbet. De har fysisk, hårde jobs, og de har allerede arbejdet mange år, når andre er færdige med deres uddannelser. Nogle partier mener, at løsningen er en forbedring af seniorførtidspensionen. Men seniorførtidspensionen er for de syge. De nedslidte har brug for at kunne trække sig tilbage fra et langt arbejdsliv med værdighed. De skal have et helbred, der tillader dem at nyde børnebørn og fritidsinteresser. I 2014 afskaffede politikerne efterlønnen, fordi de i et regneark så, at vi alle sammen lever længere. Men virkeligheden er desværre, at mange mennesker nu ikke når pensionsalderen på grund af nedslidning. Debatten raser, og jeg håber ikke, det bliver ved ordene. Politikerne skal leve op til deres ansvar og få vedtaget en fornuftig løsning, som sikrer alle en værdig tilbagetrækning.

Foto: Afdelingsformand for Fødevareforbundet NNF Midt-og Vestjylland: Steen Hartmann