Undersøgelse af tilfredsheden med børnenes skolegang

For at et barn både har gode fremtidsmuligheder og i det hele taget trives, er en væsentlig forudsætning, at skolegangen fungerer. Men hvor mange går i øjeblikket i skole, og samtidig er tilfreds med deres hverdag?

Det forsøger man den kommende tid fra Ringkøbing-Skjern Kommunes side at finde frem til i form af en undersøgelse, som børnenes forældre bliver bedt om at besvare. I alt drejer det sig om 31 spørgsmål, som man fra kommunens side gerne vil have svar på i bestræbelserne på at gøre den lokale folkeskole bedre. Det drejer sig blandt om hvorvidt at man fra børnene og forældrenes side er tilfredse med, hvordan man fra skolernes side eksempelvis afholder undervisningen udenfor klasselokalerne.

På samme måde som man eksempelvis fra kommunens side også gerne vil vide, hvor tilfreds man i det hele taget er med den skole, som barnet går i.