Staten opkøber landbrugsjord i Ringkøbing-Skjern

De seneste år har man fra statens side foretaget opkøb af det, der typisk omtales som lavtliggende landbrugsjord. En ny runde af indkøbene er undervejs, hvilket blandt andet vil betyde opkøb af ny landbrugsjord her i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Det drejer sig om et område ved Heager Å, som kommer til at indgå i et såkaldt projektareal på i alt 46 hektar. I denne omgang er det dog kun 11 hektar, som man fra Landbrugsstyrelsen er gået ind og købt. Det sker ud fra et ønske om, at der sker etablering af en række nye vådområder, hvor udledningen af kvælstof og fosfor vil være noget nær minimal.

Området omkring Heager Å, kommer til at indgå som et af i alt 14 nye vådområder, som næsten uden undtagelse, alle er placeret i Jylland.