Stor udbygning på vej i Vorgod-Barde

Når tanken falder på Vorgod-Barde Hallen er det først og fremmest sportsudøvelsen, der falder én ind. Men sådan skal det ikke kun være for fremtiden, for ambitionen er nemlig at stable et egentligt sundhedshus på benene.

Således har man netop sikret sig en statslig bevilling på 6.4 millioner kroner, hvilket blandt andet vil gøre det muligt at skabe de nødvendige fysiske rammer for tilknytningen af en fysioterapeut. På samme måde som ønsket fra hallens bestyrelse også er, at der sker udvidelse af de forskellige former for motion, som hallen råder over. Tanken er på den måde at skabe en synergi mellem hallen og så det kommende sundhedshus, hvor der eventuelt også skal tilknyttes andre behandlere end kun en fysioterapeut.

Fra Vorgod-Barde Hallen lyder det, at man her senere på året forventer at indkalde til et borgermøde. Ikke kun for at fortælle om den kommende udbygning, men også dens finansiering.