Nyt lokalt netværk ser dagens lys

I Ringkøbing-Skjern findes i forvejen initiativet Eksilvestjyder, der forsøger at holde kontakten med specielt de unge mennesker, som er flyttet fra kommunen – men som man gerne vil have, vender tilbage på et senere tidspunkt.

Nu har et nyt initiativ så set dagens lys, hvor formålet dog i stedet er at fastholde dem, der i forvejen bor her i området. Det går under navnet InWestjylland, hvor trykket i høj grad skal lægges på Invest. Forstået på den måde, at der gerne skulle investeres i dem, der bor her – og som derfor ikke flytter væk til større byer.

Første gang der bydes indenfor til et arrangement for de lokale 20-35 årige bliver den 20. juni, hvilket sker under overskriften ”Vandsport og Haveleg”.