Fremgang for Ringkøbing-Skjern på erhvervsliste

En gang om året udsender Dansk Byggeri sin opgørelse over, hvilke kommuner som brancheorganisationen anser for at være den mest erhvervs- og byggevenlige. Det sker blandt andet på baggrund af hvor lang tid der går fra en byggeansøgning bliver indgivet, og så til hvornår at sagen er afsluttet.

Årets liste er netop blevet offentliggjort, hvor Ringkøbing-Skjern Kommune er endt på en 35. plads. Hvilket er en fremgang på 9 pladser i forhold til sidste års rangliste, hvor Ringkøbing-Skjern lå i midten af feltet på 98 kommuner. Fra kommunens side lyder en del af forklaringen på fremgangen, at man siden offentliggørelsen af den seneste liste, har indgået en partnerskabsaftale med Dansk Byggeri.

Hvorvidt en kommune er placeret højt eller lavt på Dansk Byggeris årlige liste, siger dog ikke noget om, hvor mange nye virksomheder og arbejdspladser, der faktisk bliver skabt. Men alene omkring det, som man kunne kalde for rammevilkårene.