Job-bro-indsats viser pæne resultater

Igennem de sidste par år, har man fra Ringkøbing-Skjern Kommunes side eksperimenteret med den såkaldte Job-bro-ordning. En ordning i høj grad henvendt til de unge, som har haft svært ved at få foden indenfor på arbejdsmarkedet eller blive en del af uddannelsessystemet.

I alt er 119 en del af Job-bro-forsøgsordningen, som også får opbakning fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Det blandt andet til at vurdere hvordan effekten er, når den unge som en del af forløbet skal igennem et flere ophold på en ordinær virksomhed. På samme måde som der også foretages en evaluering af, om den uddannelsesmentor der tilknyttes den unge, har en egentlig effekt.

Foreløbigt ser det ifølge Ringkøbing-Skjern Kommune sådan ud, fordi antallet af unge der efter at være havet en del af job-bro-ordningen i langt højere grad end andre i tilsvarende situation, kommer i almindelig uddannelse eller ordinært job.