Underskriftsindsamling mod flytning af Skjerns rådhus afsluttet

Et af de store spørgsmål i forbindelse med efterårets arbejde for Ringkøbing-Skjern Byråd bliver, hvad der skal ske med det gamle rådhus i Skjern, hvor der er placeret en række funktioner. Et af forslagene er blandt andet gået på, at der skal ske nedlæggelse af rådhuset, så der i stedet banes vej for opførelsen af et Innovest 2.

Men står det til Skjern Handelsforening, så er det et initiativ, der helst ikke skal blive til noget. Det kan blandt andet ses ved den underskriftsindsamling, som organisationen netop har gennemført. Her har man fået indsamlet 1.764 underskrifter i mod, at der sker flytning af de kommunale aktiviteter fra Skjerns gamle rådhus og til et nyt Innovest.

En underskriftsindsamling der kommer i forlængelse af, at medlemmer af Skjern Handelsforening tidligere har oplyst, at de vil miste en væsentlig del af deres omsætning, hvis det gamle rådhus fraflyttes, da ansatte og besøgende således ikke længere i samme grad, vil lægge vejen forbi.